Det er i fondens fundats præciseret, at prisbeløbet skal bruges til at fremme de tanker og idéer som prismodtageren belønnes for.


(Talerne kan læses, ved at klikke på de enkelte fotos)

Årets Pris 2023

Tidligere undervisnings- og børneminister Christine Antorini overrakte prisen til forkvinde for Forældre og fødsel, Mie Ryborg-Larsen og professor i sundhedsøkonomi Jes Søgaard for at oplyse brugerne om evidensen og sikkerheden ved fødsler på jordemoderledet fødeklinik.

Prisbeløbet vil blive brugt på fortsat formidling af mulighederne for at føde i hjemmet eller på en jordemoderledet klinik.

Årets Pris 2022

Prisen til Fødeklinikken i Roskilde skulle have været overrakt af Socialminister Astrid Krag, som pga. folketingsvalg måtte melde afbud. Overlæge Morten Lebech overrakte prisen, som blev tildelt for de gode resultater med kendt jordemoder, mange konsultationer, fødselsforberedelse i små hold samt få indgreb.

Midlerne vil blive brugt til formidling af vores arbejde i form af foredrag og artikler. Vi vil også deltage i kurser, hvor vi får opdateret vores faglige viden.

Ærespris 2022

Prisen blev overrakt af den Grønlandske Sundhedsminister til den Den Grønlandske Jordemoderforening for deres ihærdige indsats for at sætte fokus på at forbedre forholdene for de grønlandske gravide kvinder, der nu skal "rejse for at føde".

Midlerne vil bruges til at formidle viden om, hvordan fødselsforholdene i Grønland vil kunne forbedres.

Årets Pris 2021

Prisen blev overrakt af Overlæge og Forkvinde for DSOG Annemette Wildfang Lykkebo til Fødeafdelingen i Kolding repræsenteret af afdelingsjordemoder Stine Storm. Prisen blev tildelt for deres hurtige organisering af fødselsforberedelse i form af virtuelle tilbud og videokonsultationer, da pandemien lukkede alt fremmøde.

Midlerne vil blive brugt til at støtte fødsels-og forældreforberedelsen samt til at løfte jordemødrenes kompetencer.

Årets Pris 2020

Prisen blev overrakt af Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm til overlæge Anne Ulbæk og psykolog Mette Skovgaard Væver. De tildeles prisen for deres betydningsfulde arbejde med at yde en tidlig og forebyggende indsats for at fremme psykisk sundhed hos den gravide, hos spæd- og småbarnet og familien.

Midlerne vil bruges til at formidle vigtigheden af at styrke den forskningsbaserede sociale- og sundhedsfaglige indsats for at fremme de sårbare gravide og de små børns psykiske sundhed samt til at styrke de professionelles kvalifikationer.

Ærespris 2020

Æresprisen blev overrakt af Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm til læge May Olofsson for hendes pionerarbejde for at forbedre vilkårene for rusmiddelafhængige gravide og deres nyfødte børn. May Olofsson har udviklet en tværfaglig forebyggelses- og behandlingsmodel, Familieambulatoriet, på Rigshospitalet og Hvidovre Hospital.

Prisbeløbet vil blive brugt til undervisningsmateriale for at formidle viden om rusmidlers fosterskadende virkning, når man planlægger at blive gravid eller er gravid.

Årets Pris 2019

Prisen blev overrakt af Sundhedsminister Magnus Heunicke til jordemoder, ph.d. Rikke Maimburg for hendes forskning, der tydeligt viser den forebyggende effekt af deltagelse i forældre- og fødselsforberedelse.

Prisen vil bruges til at lave foredrag og fagligt materiale, som kan sikre en bedre forberedelse forud for de mange beslutninger, der skal tages under graviditet, fødsel og barsel.

Årets Pris 2018

Prisen blev overrakt af Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm til overlæge, ph.d. Kathrine Birch Petersen og jordemoder cand. san. Camilla Gry Temmesen for deres engagement med at hjælpe barnløse par med at få de børn de ønsker i tide.

Prisen vil bruges til at informere par i timing af moderskabet, så de kan få de børn de ønsker, mens de kan.

Årets Særpris 2018

Overlæge Jacob Lykke, Rigshospitalet, overrakte Årets Særpris til forfatter Hanne Dam for hendes vigtige debatbog “Giv kvinderne fødslen tilbage”.

Prisen vil bruges til foredrag for at skabe debat om fremtidens fødsler med henblik på at udføre så få indgreb som muligt.

Årets Pris 2017

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby overrækker Årets Pris 2017 til overlæge, klinikleder Kiki Löser og jordemoder cand.scient.san. Tove Bøttcher, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, for deres målrettede indsats for at minimere kejsersnit og indgreb under fødslen.

Åbenrå fødeafdeling vil bruge prisen til at skabe det bedst mulige fødemiljø, for at fremme kvindens produktion af oxytocin og den normale fødsel.

Årets Pris 2016

Tidligere Børne- og undervisningsminister Christine Antorini overrækker Årets pris 2016 til Professor James Heckman for hans banebrydende forskning, der dokumenterer betydningen af den tidlige indsats.

Miriam Gensowski har på vegne af James Heckman modtaget de 100.000 kr til brug for forskning i strategier, som støtter børns tidlige udvikling

Årets Pris 2015

Formand for Jordemoderforeningen Lillian Bondo overrækker Årets pris 2015 til overlæge Rikke Monrad, jordemoder Henriette Svenstrup og sundhedsplejerske Joan Skytte, for at forebygge genindlæggelser efter ambulante fødsler.

De vil bruge brugt til et E-læringskursus om nyfødtes trivsel, der bygger videre på vores tidligere indsatser med at forebygge genindlæggelser af nyfødte. 

Årets Pris 2014

Sundhedsminister Nick Hækkerup overrækker Årets pris 2014 til Psykolog Inger Thormann for hendes særlige evne til med tidlig indsats, at få omsorgssvigtede spædbørn til at trives og blomstre. (Skodsborgmodellen)

De skal anvendes på projektet Villa Skodsborg, som vi stadigvæk regner med som en realitet. De vil blive brugt til at uddanne to unge psykologer i Spædbarnsterapiens metode.

Årets Pris 2013

Sundhedsminister Astrid Krag overrækker Årets pris 2013 til Projektleder Pernille Almdal for at tage initiativ til en tidlig, forebyggende indsats for alle førstegangsfødende i Holstebro.

Midlerne er brugt til rejser på Sjælland og i Jylland, hvor jeg har været i dialog med politikere og beslutningstagere ift. implementering af forældreprogrammer. Rejser til konferencer om Familie med Hjerte, hvor jeg har holdt mange oplæg

Årets Særlige Pris 2013

Tidligere Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder overrækker Årets Særlige Pris 2013 til Jordemoder og fødselslæge Ágnes Geréb for hendes vedholdende indsats for at give kvinder i Ungarn mulighed for at vælge hvor og hvordan de ønsker at føde.
Ágnes Geréb har ydet fødselshjælp i hjemmet til 3.500 kvinder og er den første læge i Ungarn, der har givet fædre mulighed for at være med til fødslen.

Årets Pris 2012

Minister for Sundhed og forebyggelse Astrid Krag overrækker Årets pris 2012 til Chefjordemoder Margit Iversen og sygeplejerske Ingrid Nilsson for deres store indsats for at give amning de bedste kår i Danmark.

”Midlerne er brugt til en pjece om amning til forældre.” Ingrid Nilsson.

”Jeg har haft stor glæde af at kunne uddele to kursusforløb til ammespecialist-uddannelsen til to jordemødre. Det er en fin investering i fremtidige nyfødtes mulighed for at give deres mødre de bedste forudsætninger for en vellykket amning.” Margit Iversen

Årets Pris 2011

Formand for Folketingets Socialudvalg Øzlem Cekic overrækker Årets pris 2011 til Professor Ann Tabor og jordemoder Anne-Mette Schroll for deres fokus på vold og overgrebs betydning for graviditet og fødsel.

”Pengene er brugt på videre resultatbearbejdelse samt formidling af resultater, både på nationalt og internationalt niveau.” Anne Tabor og Anne-Mette Schroll

Årets Pris 2010

Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder overrækker Årets pris 2010 til Overlæge Lone Krebs og jordemoder Susanne Warming. Hjemme-fødselsordning Sjælland for at give kvinder mulighed for at føde hjemme i et trygt miljø.

”Midlerne er gået til udvikling af hjemmeside og pjecer. Resten til temadag for alt fødepersonale i Region Sjælland.” Lone Krebs og Susanne Warming

Årets Pris 2009

Indenrigs- og Socialminister Karen Ellemann Jensen overrækker Årets pris 2009 til Professor Peter Damm og overlæge Per Ovesen og deres team for deres forebyggende arbejde med sukkersyge gravide.

”Vi har taget på et internatophold med personalet i Center for Gravide, for at forbedre vores måde at arbejde på. Vi havde ikke haft muligheden for at lave et sådant internat, hvis ikke vi havde fået prisen. Jeg er overbevist om, at vores internat vil få stor betydning både internt i centret, men ikke mindst for de gravide med diabetes.” Peter Damm ”Seminar i foråret 2012 for diabetes teamet, hvor vi vil gennemgå vores procedurer, for at optimere vores kontrol og behandling. Det er hensigten, at vi vil invitere en eller to eksterne ”eksperter” til at fortælle om nyt indenfor diabetes.” Per Ovesen, Skejby.

Årets Pris 2008

Stedfortræder for Minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen, Social- og Sundhedsordfører Vivi Kier overrækker Årets pris 2008 til Jordemoder Benthe Dandanell og Overlæge Morten Lebech for at give kvinder med fødselsangst mulighed for at undgå kejsersnit.

”Jeg har taget en uddannelse i hypnose og samtidig en i Chok og Traume. Jeg tror, at jeg kan nå nogle af de gravide, der ikke ved, hvorfor de ikke tør at føde, til at få en indsigt i dette.” Benthe Dandanell

Årets Nytårsgave 2008

Stedfortræder for Velfærdsminister Karen Jespersen, kontorchef Nina Eg Hansen overrækker prisen til Margarete Brodén dr. phil. og børnepsykolog for hendes indsats med at styrke den tidlige relation mellem mor og barn allerede i graviditeten.

”Jag har använt pengarna till en veckas kurs i Norge för att lära mig ett nytt instrument. Working model of the child Interview.” Varmt tack från Margarete Brodén

Årets Pris 2007

Professor Kim Fleischer Michaelsen overrækker Årets pris 2007 til Chefjordemoder Ann Fogsgaard og Professor Bente Klarlund Pedersen for at give overvægtige gravide og de kommende børn de bedste betingelser.

”Jeg har brugt min pris på at fremstille undervisningsmateriale, der frit kan distribueres vedrørende Graviditet og Motion". Bente Klarlund Pedersen

”Det er afgørende, at underviserne bevarer gejsten, og kan "smitte" de gravide med en tro på, at det lykkes. Vi må være godt klædt på, så vi rent politisk kan fremme sagen og få regionen til at satse på sundhedsfremme fremover. Både psykoterapeuten, jordemødrene og jeg tager på en uges kursus med DGI.” Ann Fogsgaard

Årets Nytårsgave 2007

Oversygeplejerske Mette Andersen og professor Gorm Greisen for deres indsats for at give omsorg og plads til familien til syge og for tidligt fødte børn.

”Prisbeløbet er brugt til en familievenlig modernisering af Neonatal-klinikken. Vi har bl.a. fået sovesofaer, så forældre/søskende kan sove her. Gorm Greisen og Mette Andersen.

Årets Pris 2006

Tidligere Miljøminister Lone Dybkjær overrækker Årets pris 2006 til Læge Lise Dyhr og jordemoder Hanne Gylche for deres evne at rumme det anderledes og give indvandrerbørn en god start i livet.

”Vi har fået større fagligt fokus på børnene i vor daglige praksis i Brøndby Strand. Jeg er blevet kursusleder for et kursus "Indvandrerbørn". Dette udbydes til alle læger under de såkaldte Lægedage, som hvert år samler omkring 3.000 deltagere. Så endnu engang vil vi takke Fonden for denne hædersgave. Det var et dejligt og varmt bidrag til at fortsætte vort arbejde.” Lise Dyhr og Hanne Gylche.

Årets Nytårsgave 2006

Socialrådgiver Gunvor Auken overrakte Årets Nytårsgave til Charlotte Storgaard og Lisbet Ernager, fordi de har skabt et velfungerende kollegie for enlige, unge mødre med tung bagage.

”Vi har købt møbler, gardiner, nyt legetøj, musik, planter og reoler, så vores spisestue ikke længere ligner et plejehjem, men passer til unge mødre i dag.” Charlotte og Lisbet.

Årets Pris 2005

Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Jensen overrækker Årets pris 2005 til Ingelise Andersen og Anne Lundgaard for deres indsats med at støtte Kendt Jordemoderordning, som gør det nemmere at kende den gravides ønsker og ressourcer.

”Alle var enige om, at en fælles udflugt ville være godt for sammenholdet på afdelingen. Jeg lejede derfor "Tisvilde Højskole" i 2 dage. Vi var ca. 35 jordemødre og social- og sundheds assistenter afsted. Det var en fantastisk tur og den gjorde underværker for sammenholdet og projektet. 1000 tak for det. Ingelise Andersen

”Pengene er brugt på udbredelse af ”Kendt Jordemoderprincip”.” Anne Lundgaard

Årets Nytårsgave 2005

Sara Mac Dalland og Forældre og Fødsel for deres vedholdende arbejde for at Sundhedsstyrelsens retningslinier for svangreomsorg bliver efterlevet.

”Vi fik sat gang i formidling af slyngebrug med kontakt til sundhedsplejerskerne med fokus på betydningen for barnets udvikling med tæt kontakt. Midlerne gik også til ammerådgivernes efteruddannelseskursus. Kærlige hilsener og tak .” Sara Mac Dalland.

Årets Pris 2004

Socialminister Karen Jespersen overrækker Årets pris 2004 til Seminarielærer og forfatter Pernille Roug for at have indført Marte Meo metoden i Danmark. Marte Meo metoden er en ressource orienteret metode, der ved hjælp af videoklip fokuserer på det, der fungerer godt i de voksnes kontakt med barnet.

”Vi har brugt midlerne på at trykke en folder med henblik på, at informere om Marte Meo metoden. Der er rigtig mange, der efterspørger folderen og det har bevirket, at Marte Meo metoden nu er langt mere efterspurgt og udbredt.” Kærlig hilsen Pernille Roug

Årets Nytårsgave 2004

Seminarielektor og forfatter Erik Sigsgaard overrakte prisen til Redaktør Jimmy Stahr og forfatter Eva Bendix for deres arbejde for at fremme kontakten mellem bedsteforældre og deres børnebørn.

”Det var med stor glæde, at ”De Nye Bedsteforældre” modtog Nytårsgaven. Vi har brugt den til at styrke forholdet mellem bedsteforældre og børnebørn og ved at påvirke politikere, der har været ”fyrtårne” i samfundsdebatten".

Årets Pris 2003

Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Jensen overrækker Årets pris 2003 til Overlæge Margrethe Møller og misbrugskoordinator Lisbeth Bak for i samarbejde med Baggrundsteamet at yde en værdifuld indsats og opnå gode resultater med at støtte gravide misbrugere til at blive velfungerende mødre.

”Vi har etableret Café Tumling, et værested for gravide misbrugere. Vi mener, at Caféen har stor betydning for de gravide misbrugere i deres rejse mod at blive velfungerende mødre.” Margrethe Møller og Lisbeth Bak.

Årets Nytårsgave 2003

Anne Daugaard og Helle Bjerregaard, jordemødrene på Samsø for deres store indsats for at bevare øens lukningstruede fødestueordning.

”Vi har brugt prisen til indretning af et dejligt familierum med en stor dobbeltseng til vores familier.. Vi har været på studietur i Bergen og vi har deltaget i efteruddannelser. Tak igen.” Helle Bjerregaard og Anne Daugaard

Årets Pris 2002

Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Jensen overrækker Årets pris 2002 til Ruth Abrahams for det pioner-arbejde, hun har ydet ved at etablere det første familie-behandlingssted i Danmark for psykisk syge forældre og deres børn.

”Midlerne er brugt til at sørge for, at personalet i Anemonegårdens specialbørnehave har deltaget i et kursus i Sandplay. Ydermere har det samlede behandlingspersonale modtaget kursus i spædbarnsterapi.” Ruth Abrahams, Anemonegården, Horsens.

Årets Nytårsgave 2002

Birgit Bang Mogensen, hospitalsklovn, for hendes indsats for at få syge børn til at tænke på andet end hvide gange og alvorlige samtaler med lægen.

”Beløbet blev brugt til at jeg kunne fortsætte mit arbejde som hospitalsklovn og til at andre klovne kunne videreføre mit pionerarbejde.” Birgit Bang Mogensen.

Årets Pris 2001

Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Jensen overrækker Årets pris 2001 til Klinikchef Ditte Trolle og jordemoder Linda Bue, Holstebro Centralsygehus for deres arbejde med at undervise jordemødre i akupunktur ved graviditet og fødsel.

”Prisen har i høj grad bidraget til at blåstemple akupunktur som en god behandling ved graviditet og fødsel. Akupunktur har reduceret gravide og fødende kvinders forbrug af smertestillende midler og forkortet indlæggelsestiden for kvinder med bækkenløsning. Prisen er brugt til undervisning af jordemødre.” Ditte Trolle og Linda Bue.

Årets Nytårsgave 2001

Børns Voksenvenner, hvis formål er at formidle kontakt mellem en voksen med overskud og enlige mødre, som mangler familie.

”Midlerne gik primært til honorar til sundhedsplejersker, der var med til at udvælge de ansøgere, som meldte sig som Voksenvenner for de små børn.“ Tak fra Tove

Årets Pris 2000

Sundhedsminister Sonja Mikelsen Jensen overrækker Årets pris 2000 til Mødrehjælpen i Odense for at skabe tilbud om gratis parterapi til småbørnsforældre, der er ved at gå fra hinanden.

”Prisbeløbet blev brugt til at etablere et projekt med tidligt forebyggende indsats med parsamtaler til forældre, der var ved at gå fra hinanden.” Mødrehjælpen i Odense.

Årets Nytårsgave 2000

Pædagog Lene Lind for hendes indsats for udsatte børn, ved at lade velfungerende og truede børn være sammen i en integreret institution.

”Vi har brugt midler til selvudviklingskurser. For at forstå barnet må pædagogen forstå sig selv.” Lene Lind.

Årets Pris 1999

Sundhedsminister Carsten Koch overrækker Årets pris 1999 til Cand. psych. Kirsten Lindved for at have oprettet GAIA-Instituttet, hvis formål er at forebygge og behandle efterfødselsreaktioner hos mødre.

”Vi har brugt en del penge på PR-materiale og på hjemmesiden. Vi holder tema-arrangementer, hvor en kvinde kommer og fortæller om sit forløb. Det er en vigtig aktivitet. Jeg er dybt taknemmelig for den hjælp jeg modtog fra fonden.” Kirsten Lindved.

Årets Nytårsgave 1999

Fødeafdelingen i Faaborg, for at dokumentere, at det kan lade sig gøre at føde på et lavt teknologisk niveau, uden at sikkerheden bliver mindre. Tidligere sundhedsminister Ester Larsen for hendes engagement i etableringen af en hjemmefødselsordning på Fyn.

Ester Larsen donerede sit beløb til fødeafdelingen, som brugte midlerne til at støtte op om hjemmefødsler og til en god stol til farmand på fødegangen.

Årets Pris 1998

Sundhedsminister Carsten Koch overrækker Årets pris 1998 til Chefpsykolog Svend Aage Madsen for at forbedre tilknytningen mellem fædre og deres børn.

”Prisen har betydet meget for mig. Pengene er gået til afholdelse af konference om vores fædreforskning med 250 deltagere samt til ny forskning om mænd som fædre og deltagelse i konferencer om mænd som fædre.” Svend Aage Madsen.

Årets Nytårsgave 1998

Overlæge Inger Schaumburg for at skabe en graviditetspolitik på arbejdspladsen, så den vordende mor kan arbejde uden at være bekymret for, om fostret lider nød.

”Midlerne gik til forskning og formidling. Hvordan gravide kvinder kan forblive i arbejde uden risiko for deres foster, og hvordan arbejdspladsen kan tilrettelægge gravides arbejde, således at arbejde og graviditet kan forenes.” Inger Schaumburg.

Årets Pris 1997

Sundhedsminister Birthe Weiss overrækker Årets pris 1997 til Ergoterapeut Lise Giødesen for gennem film og bøger at fremme forståelsen for syge børns behov.

”Jeg forærede filmen “Børn på hospital” til alle børneafdelinger i Danmark, samt sygeplejeskoler og seminarier. Mange af dem sendte venlige takkehilsener til Fonden. Prisen en af de største opmuntringer jeg har fået.” Lise Giødesen

Årets Pris 1996

Sundhedsminister Yvonne Herløv Andersen overrækker Årets pris 1996 til Tandlæge Pia Svendsen for hendes arbejde med at hjælpe udviklings-hæmmede børn til at sutte, synke og tale bedre.

”Fondens gave blev brugt til at invitere dr. C Morales til Danmark for at lære fysio- og ergoterapeuter, talepædagoger, tandlæger og læger at blive bedre i stand til at hjælpe målgruppen med respiration, nutrition, kommunikation og æstetik.” Pia Svendsen.

Årets Nytårsgave 1996

Cochranecentret, Rigshospitalet, for dets indsats med at opdatere forskning i fødselsteknologi. Centret har konkluderet, at forskningen ikke giver belæg for at anbefale rutinemæssig ultralydsscanning af gravide.

”Midlerne blev brugt til forskning, bl.a. om hjemmefødsler, og der blev publiceret et Cochrane review om denne forskning.” Peter Gøtzsche

Årets Pris 1995

Professor Dr. Med. Niels Jørgen Secher overrækker Årets pris 1995 til Jordemødrene Jette Clausen og Else Møller for forskning, der dokumenterer, at zoneterapi kan mindske forbruget af smertestillende medicin i fødselsforløbet.

”Prisen var en god måde at gøre alternativ behandling mere gangbar. Vi var på jorde- moderfaglige kurser i relation til alternativ behandling.” Jette Clausen og Else Møller

Årets Julegave 1995

Forældreforeningen Adoption og Samfund for at forbedre adoptions-lovgivningen og hjælpe barnløse par med at adoptere forældreløse børn.

”Vi har investeret i frivillig og gratis rådgivning inden og efter adoption, samt brugt midler til at forbedre adoptionslovgivningen.” Forældreforeningen Adoption og Samfund.

Årets Pris 1994

Sundhedsminister Torben Lund overrækker Årets pris 1994 til Fotograf Lis Stougaard for den livsbekræftende bog," Winnie 3 år", der handler om fotografens barnebarn, som har Down's syndrom. Arkitekt M.A.A. Aase Eriksen for at undersøge børns behov, inden institutionerne indrettes til dem.

”Prispengene er gået til fremstilling af den flotte plakat, som du og Vibeke Manniche lavede layout til, samt distribuering.” Lis Stougaard. ”Beløbet er brugt til at dygtiggøre mig inden for ”hospitals-arkitektur”. Aase Eriksen.

Årets Julegave 1994

Sundhedsplejerske Grethe Hjul Mandrup for at have forbedret indvandrerbørns sundhed. Det har medført, at langt færre bliver indlagt på sygehus.

”Mange flygtninge- og indvandrerbørn er fejl- og underernærede. Vi har lavet videoer til indvandrerfamilierne, da mange indvandrere ikke forstår dansk og derfor nemmere på film kan lære om ernæring. Grethe Hjul Mandrup

Årets Pris 1993

Sundhedsminister Torben Lund overrækker Årets pris 1993 til Personalet på kuvøseafdelingen på Århus Kommunehospital for at fremme tidlig mor-barn-kontakt og tidlig amning.

Prisbeløbet gik til en dejlig film om tidlig amning af for tidligt fødte børn. Ulla Jacobsen.

Årets Julegave 1993

Børneafdelingen på Næstved Centralsygehus for arbejdet med at skabe et venligt og positivt miljø for såvel børnene som deres forældre.

”Prisbeløbet er brugt til at forbedre miljøet på afdelingen, så indlæggelsen bliver så kort og så lidt belastende som muligt. Tak fra børneafdelingen

Årets Pris 1992

Sundhedsminister Ester Larsen overrækker Årets pris 1992 til Personalet på ABC-klinikken på Glostrup Amtsygehus for at skabe et trygt fødemiljø og gøre fødslen så naturlig som muligt.

Midlerne er brugt til studierejse samt undervisning af læger og jordemødre, så de endnu bedre kan ruste sig til arbejdet på ABC-klinikken. Tak fra klinikkens læger og jordemødre.

Årets Julegave 1992

"Forældre og Fødsels” ammerådgivere for, i samarbejde med sygehuspersonalet, at øge ammefrekvensen på fødeafdelingerne.

”Beløbet er brugt til et temanummer ”Amning af det spæde barn”, samt til kurser til ammerådgiverne, for at få en opdateret viden om amning i vores frivillige rådgivning.”