Professor Ann Tabor og jordemoder Anne-Mette Schroll for deres fokus på vold og overgrebs betydning for graviditet og fødsel.

Pengene vil blive brugt på videre resultatbearbejdelse samt formidling af resultater, både på nationalt og internationalt niveau.