Professor Peter Damm og overlæge Per Ovesen og deres team for deres forebyggende arbejde med sukkersyge gravide.
”Vi har taget på et internatophold med personalet i Center for Gravide, for at forbedre vores måde at arbejde på. Vi havde ikke haft muligheden for at lave et sådant internat, hvis ikke vi havde fået prisen. Jeg er overbevist om, at vores internat vil få stor betydning både internt i centret, men ikke mindst for de gravide med diabetes.” Peter Damm
”Seminar i foråret 2012 for diabetes teamet, hvor vi vil gennemgå vores procedurer, for at optimere vores kontrol og behandling. Det er hensigten, at vi vil invitere en eller to eksterne ”eksperter” til at fortælle om nyt indenfor diabetes.” Per Ovesen, Skejby.