Personalet på kuvøseafdelingen på Århus Kommunehospital for at fremme tidlig mor-barn-kontakt og tidlig amning.
Prisbeløbet gik til en dejlig film om tidlig amning af for tidligt fødte børn. Ulla Jacobsen.