Seminarielærer og forfatter Pernille Roug for at have indført Marte Meo metoden i Danmark. Marte Meo metoden er en ressource orienteret metode, der ved hjælp af videoklip fokuserer på det, der fungerer godt i de voksnes kontakt med barnet.
”Vi har brugt midlerne på at trykke en folder med henblik på, at informere om Marte Meo metoden. Der er rigtig mange, der efterspørger folderen og det har bevirket, at Marte Meo metoden nu er langt mere efterspurgt og udbredt.” Kærlig hilsen Pernille Roug