Æresprisen blev overrakt af Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm til læge May Olofsson for hendes pionerarbejde for at forbedre vilkårene for rusmiddelafhængige gravide og deres nyfødte børn. May Olofsson har udviklet en tværfaglig forebyggelses- og behandlingsmodel, Familieambulatoriet, på Rigshospitalet og Hvidovre Hospital.

Prisbeløbet vil blive brugt til undervisningsmateriale for at formidle viden om rusmidlers fosterskadende virkning, når man planlægger at blive gravid eller er gravid.