Før prisoverrækkelsen blev der afholdt to foredrag.

Det første af Ledende Overlæge Morten Lebech.
En fødselslæges syn på Jordemoderledede fødeklinikker.pdf
 
Det andet af Assisterende professor, antropolog Aleksandra Jönsson. 
To babyer og en masse skildpadder.pdf
 
Foredragene blev efterfulgt af spørgsmål og diskussion ved bordene. 
Tidligere undervisnings- og børneminister Christine Antorini overrakte prisen til forkvinde for Forældre og fødsel, Mie Ryborg-Larsen og professor i sundhedsøkonomi Jes Søgaard for at oplyse brugerne om evidensen og sikkerheden ved fødsler på jordemoderledet fødeklinik.

Prisbeløbet vil blive brugt på fortsat formidling af mulighederne for at føde i hjemmet eller på en jordemoderledet klinik.