Personalet på ABC-klinikken på Glostrup Amtsygehus for at skabe et trygt fødemiljø og gøre fødslen så naturlig som muligt.
Midlerne er brugt til studierejse samt undervisning af læger og jordemødre, så de endnu bedre kan ruste sig til arbejdet på ABC-klinikken. Tak fra klinikkens læger og jordemødre.