Prisen blev overrakt af Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm til overlæge Anne Ulbæk og psykolog Mette Skovgaard Væver. De tildeles prisen for deres betydningsfulde arbejde med at yde en tidlig og forebyggende indsats for at fremme psykisk sundhed hos den gravide, hos spæd- og småbarnet og familien.

Midlerne vil bruges til at formidle vigtigheden af at styrke den forskningsbaserede sociale- og sundhedsfaglige indsats for at fremme de sårbare gravide og de små børns psykiske sundhed samt til at styrke de professionelles kvalifikationer.