Projektleder Pernille Almdal for at tage initiativ til en tidlig, forebyggende indsats for alle førstegangsfødende i Holstebro.

Midlerne er brugt til rejser på Sjælland og i Jylland, hvor jeg har været i dialog med politikere og beslutningstagere ift. implementering af forældreprogrammer. Rejser til konferencer om Familie med Hjerte, hvor jeg har holdt mange oplæg.