Prisen blev overrakt af Overlæge og Forkvinde for DSOG Annemette Wildfang Lykkebo til Fødeafdelingen i Kolding repræsenteret af afdelingsjordemoder Stine Storm. Prisen blev tildelt for deres hurtige organisering af fødselsforberedelse i form af virtuelle tilbud og videokonsultationer, da pandemien lukkede alt fremmøde.

Midlerne vil blive brugt til at støtte fødsels-og forældreforberedelsen samt til at løfte jordemødrenes kompetencer.