Sara Mac Dalland og Forældre og Fødsel for deres vedholdende arbejde for at Sundhedsstyrelsens retningslinier for svangreomsorg bliver efterlevet.
”Vi fik sat gang i formidling af slyngebrug med kontakt til sundhedsplejerskerne med fokus på betydningen for barnets udvikling med tæt kontakt. Midlerne gik også til ammerådgivernes efteruddannelseskursus. Kærlige hilsener og tak .” Sara Mac Dalland.