Pædagog Lene Lind for hendes indsats for udsatte børn, ved at lade velfungerende og truede børn være sammen i en integreret institution.
”Vi har brugt midler til selvudviklingskurser. For at forstå barnet må pædagogen forstå sig selv.” Lene Lind.