Chefjordemoder Margit Iversen og sygeplejerske Ingrid Nilsson for deres store indsats for at give amning de bedste kår i Danmark.
”Midlerne er brugt til en pjece om amning til forældre.” Ingrid Nilsson.
”Jeg har haft stor glæde af at kunne uddele to kursusforløb til ammespecialist-uddannelsen til to jordemødre. Det er en fin investering i fremtidige nyfødtes mulighed for at give deres mødre de bedste forudsætninger for en vellykket amning.” Margit Iversen