Cochranecentret, Rigshospitalet, for dets indsats med at opdatere forskning i fødselsteknologi. Centret har konkluderet, at forskningen ikke giver belæg for at anbefale rutinemæssig ultralydsscanning af gravide.
”Midlerne blev brugt til forskning, bl.a. om hjemmefødsler, og der blev publiceret et Cochrane review om denne forskning.” Peter Gøtzsche