Psykolog Inger Thormann for hendes særlige evne til med tidlig indsats, at få omsorgssvigtede spædbørn til at trives og blomstre. (Skodsborgmodellen)

Pengene skal anvendes på projektet Villa Skodsborg til at uddanne de to unge psykologer i Spædbarnsterapiens metode.