Læge Lise Dyhr og jordemoder Hanne Gylche for deres evne at rumme det anderledes og give indvandrerbørn en god start i livet.
”Vi har fået større fagligt fokus på børnene i vor daglige praksis i Brøndby Strand. Jeg er blevet kursusleder for et kursus "Indvandrerbørn". Dette udbydes til alle læger under de såkaldte Lægedage, som hvert år samler omkring 3.000 deltagere. Så endnu engang vil vi takke Fonden for denne hædersgave. Det var et dejligt og varmt bidrag til at fortsætte vort arbejde.” Lise Dyhr og Hanne Gylche.