Chefpsykolog Svend Aage Madsen for at forbedre tilknytningen mellem fædre og deres børn.
”Prisen har betydet meget for mig. Pengene er gået til afholdelse af konference om vores fædreforskning med 250 deltagere samt til ny forskning om mænd som fædre og deltagelse i konferencer om mænd som fædre.” Svend Aage Madsen.