Fotograf Lis Stougaard for den livsbekræftende bog," Winnie 3 år", der handler om fotografens barnebarn, som har Down's syndrom.
Arkitekt M.A.A. Aase Eriksen for at undersøge børns behov, inden institutionerne indrettes til dem.
”Prispengene er gået til fremstilling af den flotte plakat, som du og Vibeke Manniche lavede layout til, samt distribuering.” Lis Stougaard.
”Beløbet er brugt til at dygtiggøre mig inden for ”hospitals-arkitektur”. Aase Eriksen.