Cand. psych. Kirsten Lindved for at have oprettet GAIA-Instituttet, hvis formål er at forebygge og behandle efterfødselsreaktioner hos mødre.
”Vi har brugt en del penge på PR-materiale og på hjemmesiden. Vi holder tema-arrangementer, hvor en kvinde kommer og fortæller om sit forløb. Det er en vigtig aktivitet. Jeg er dybt taknemmelig for den hjælp jeg modtog fra fonden.” Kirsten Lindved.