Årets Pris 2018:

Årets Pris 2018

Prisen blev overrakt af Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm til overlæge, ph.d. Kathrine Birch Petersen og jordemoder cand. san. Camilla Gry Temmesen for deres engagement med at hjælpe barnløse par med at få de børn de ønsker i tide.

Prisen vil bruges til at informere par i timing af moderskabet, så de kan få de børn de ønsker, mens de kan.


Fondens formål er at støtte aktiviteter, som styrker familiens egne ressourcer i forbindelse med graviditet, fødsel og barnets første leveår.


Begyndelsen af livet er en afgørende tid, hvor barnets personlighed bliver grundlagt og evnen til empati og tilknytning udvikles. Den tidlige indsats har afgørende betydning for en positiv udvikling og kan få stor betydning for resten af livet. 

Fondens ønske er at bidrage til at: 

  • graviditet og fødsel sker med størst mulige sikkerhed og med mindst mulig brug af teknik og indgreb.
  • kvinden kan blive i stand til at læse sit barns signaler og få god kontakt med sit barn. 
  • skabe de bedst mulige betingelser for barnets tidlige udvikling med en tryg base.

Fonden ønsker at fremhæve de gode initiativer. Den største aktivitet er at uddele Årets pris til et initiativ, der fremmer fondens formål. 

Det er en tradition, at Sundhedsministeren overrækker Årets Pris.

Fonden er en almennyttig fond. Den kan ikke søges, men alle er velkomne til at komme med forslag til prismodtagere.