Årets Pris 2020:

Årets Pris 2020

Prisen blev overrakt af Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm til overlæge Anne Ulbæk og psykolog Mette Skovgaard Væver. De tildeles prisen for deres betydningsfulde arbejde med at yde en tidlig og forebyggende indsats for at fremme psykisk sundhed hos den gravide, hos spæd- og småbarnet og familien.

Midlerne vil bruges til at formidle vigtigheden af at styrke den forskningsbaserede sociale- og sundhedsfaglige indsats for at fremme de sårbare gravide og de små børns psykiske sundhed samt til at styrke de professionelles kvalifikationer.


Fondens formål er at støtte aktiviteter, som styrker familiens egne ressourcer i forbindelse med graviditet, fødsel og barnets første leveår.


Begyndelsen af livet er en afgørende tid, hvor barnets personlighed bliver grundlagt og evnen til empati og tilknytning udvikles. Den tidlige indsats har afgørende betydning for en positiv udvikling og kan få stor betydning for resten af livet. 

Fondens ønske er at bidrage til at: 

  • graviditet og fødsel sker med størst mulige sikkerhed og med mindst mulig brug af teknik og indgreb.
  • kvinden kan blive i stand til at læse sit barns signaler og få god kontakt med sit barn. 
  • skabe de bedst mulige betingelser for barnets tidlige udvikling med en tryg base.

Fonden ønsker at fremhæve de gode initiativer. Den største aktivitet er at uddele Årets pris til et initiativ, der fremmer fondens formål. 

Det er en tradition, at Sundhedsministeren overrækker Årets Pris.

Fonden er en almennyttig fond. Den kan ikke søges, men alle er velkomne til at komme med forslag til prismodtagere.