Årets Pris 2022:

Årets Pris 2022

Prisen til Fødeklinikken i Roskilde skulle have været overrakt af Socialminister Astrid Krag, som pga. folketingsvalg måtte melde afbud. Overlæge Morten Lebech overrakte prisen, som blev tildelt for de gode resultater med kendt jordemoder, mange konsultationer, fødselsforberedelse i små hold samt få indgreb.

Midlerne vil blive brugt til formidling af vores arbejde i form af foredrag og artikler. Vi vil også deltage i kurser, hvor vi får opdateret vores faglige viden.


Fondens formål er at støtte aktiviteter, som styrker familiens egne ressourcer i forbindelse med graviditet, fødsel og barnets første leveår.


Begyndelsen af livet er en afgørende tid, hvor barnets personlighed bliver grundlagt og evnen til empati og tilknytning udvikles. Den tidlige indsats har afgørende betydning for en positiv udvikling og kan få stor betydning for resten af livet. 

Fondens ønske er at bidrage til at: 

  • graviditet og fødsel sker med størst mulige sikkerhed og med mindst mulig brug af teknik og indgreb.
  • kvinden kan blive i stand til at læse sit barns signaler og få god kontakt med sit barn. 
  • skabe de bedst mulige betingelser for barnets tidlige udvikling med en tryg base.

Fonden ønsker at fremhæve de gode initiativer. Den største aktivitet er at uddele Årets pris til et initiativ, der fremmer fondens formål. 

Det er en tradition, at Sundhedsministeren overrækker Årets Pris.

Fonden er en almennyttig fond. Den kan ikke søges, men alle er velkomne til at komme med forslag til prismodtagere.