Jordemødrene Jette Clausen og Else Møller for forskning, der dokumenterer, at zoneterapi kan mindske forbruget af smertestillende medicin i fødselsforløbet.
”Prisen var en god måde at gøre alternativ behandling mere gangbar. Vi var på jorde- moderfaglige kurser i relation til alternativ behandling.” Jette Clausen og Else Møller