Børns Voksenvenner, hvis formål er at formidle kontakt mellem en voksen med overskud og enlige mødre, som mangler familie.
”Midlerne gik primært til honorar til sundhedsplejersker, der var med til at udvælge de ansøgere, som meldte sig som Voksenvenner for de små børn.“ Tak fra Tove