Tale af Forkvinde Cecilia Virgin

Fonden ”En god start i livet” har til formål at fremme tidlig forebyggelse under graviditet, fødsel og det første leveår. Det er netop det, I to, Anne og Mette, prioriterer på hver jeres måde. 

Sammen med jeres team arbejder I for - så tidligt som muligt - at opspore og skabe bedst mulige kår for de psykisk sårbare gravide, for partneren og for de børn, der mistrives. I Danmark vokser over 300.000 børn op hos forældre med psykisk sygdom.  

Det der kendetegner jer er, at I har et levende engagement og en evne til at skabe merværdi ved at højne den psykiske sundhed hos forældre og småbørn. 

I inspirerer og beriger de forskellige faggrupper og udvider på den måde de ressourcer der er. 

Det I to også har tilfælles er, at I sørger for at komme tidligt på banen. Allerede i graviditeten er I optaget af at tilstræbe en tryg tilknytning, hvor I forbereder de psykisk sårbare gravide på at blive i stand til at klare omsorgen for deres barn bedst muligt.

I yder en afgørende samfundsindsats ved tidlig opsporing af psykisk fejludvikling hos de mindste børn. 

Det er tydeligt at mærke, at I har hjertet med i det I gør. I giver både moren, faren og barnet følelsesmæssig omsorg, så de kan føle sig kompetente, trygge og værdifulde.

Sidst i trediverne var det en revolution at sundhedsplejersken kom ud i alle nye forældres private hjem. Den gang var det hygiejne og den fysiske pleje det handlede mest om. 

I dag er der fokus på den psykiske trivsel. Det er der god grund til, da psykisk sygdom i dag er Danmarks største folkesygdom. Så der er hårdt brug for sådan nogen som jer.

Nu vil jeg først sige lidt til dig Anne.

To hele dage har jeg mødt dig som underviser, hvor vi havde vanskelige cases med.

Her var det tydeligt, at du formår, at indgive den største respekt og har nogle helt særlige evner, når det handler om at møde forældre med svære psykiske lidelser. Med faglig kompetence, kreativitet og ikke mindst varme og empati møder du elefanten i rummet, hvor du italesætter det, som er allermest svært, så alle lytter. Det kan være forældrenes forestillinger eller viden om egne mørke sider, der kan vanskeligøre forældrerollen.

Du er altid opmærksom på, at se problemet fra barnets perspektiv.

Hos dig på ”Spæd- og småbarnsambulatoriet” i Glostrup mestrer du kunsten at skabe et godt arbejdsklima. Her samarbejder I om at se og opdage samspillet mellem barnet og forældrene for i praksis at finde strategier, så de kan støtte både sig selv, hinanden og barnet.

Du værdsætter dine medarbejdere og de værdsætter dig. Det bidrager til, at der er meget lidt personaleudskiftning.

Så nogle ord til dig Mette.

Til daglig er du leder af ”Center for Tidlig Indsats og Familieforskning”.

Du er ikke bare en omhyggelig forsker, men også én, der brænder for at implementere din nye viden. Du er langt fra Elfenbenstårnet og det er tydeligt at mærke din passion og energi, når det handler om at være visionær og bygge bro mellem forskning og praksis. 

Du interesserer dig især for spæd- og småbarnets psykiske udvikling, 

den tidlige interaktion og tilknytningen mellem barnet og forældrene.

Du har indført en værdifuld og enkel screeningsmetode, som nu er udbredt til næste alle kommuner. 

Allerede når barnet er to måneder gammelt bliver det screenet i hjemmet for at finde eventuelle tegn på mistrivsel, så der hurtigt kan sættes ind med hjælp til familien, hvis der er behov for det.

 

Et samfund høster som det sår. Hvis vi vil skabe varige forandringer skal vi - ligesom I to gør - så tidligt. Fra Nobelpristageren James Heckmann ved vi, at jo tidligere opsporing og indsats jo billigere for samfundet og jo bedre for familien i det lange løb.

Prisen i dag er til jer to og den er samtidig til de fagpersoner, som I samarbejder med. For I er alle med til at give dem, der er allermest psykisk sårbare ”En god start i livet”. 

 

Tale af Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm

Søren Brostrøm holdt sin tale uden manuskript og sagde bland andet:

Med min baggrund som fødselslæge er jeg særlig glad for at prisen i år er rettet mod de vigtige indsatser for sårbare børnefamilier. 

Psykisk sygdom og psykisk sårbarhed er mere udbredt, end de fleste går og tror. Det findes i alle dele af vores samfund, og det findes i de fleste familier. Men vi taler ikke så meget om det. Derfor eksisterer der også misforståelser og stigmatisering omkring det at have en psykisk sygdom eller at være psykisk sårbar.

Jeg mener derfor, at det er vigtigt med faglige ildsjæle som de to prismodtagere, som med deres arbejde målretter indsatser til psykisk syge kvinder og deres partner under graviditeten og efter fødslen, hvor psykiske sygdomme kan opstå eller forværres. 

Det er en glæde for mig, at overrække prisen til jer.