Tale ved Fondens Forkvinde, Cecilia Virgin

 

Kære Inger,

 

I alle de over 20 år fonden har uddelt priser, har vi aldrig været ude for nogen, der har så mange tilhængere, som du har. Det er også derfor, vi er så mange i dag.

Du helliger dig de børn, der har haft en særlig vanskelig start i livet. Børn født af psykisk syge kvinder, misbrugere og børn, der tidligt har været udsat for seksuelle krænkelser og vold. 

I 30 år har du været psykolog på Skodsborg Observations- og behandlingshjem. Det er til stor del din fortjeneste, at det har været en af de mest succesfulde døgninstitutioner i Danmark.

Den blev lukket. Men den model du skabte, Skodsborg- modellen, lever videre. Og det er den model, der skal genopstå på det nye Villa Skodsborg. Du og dit team arbejder med stor energi på at genskabe stedet og vi er rigtig mange, der tror og håber på at Villa Skodsborg bliver til en realitet.

Det nye Villa Skodsborg kommer ikke til at ligne en institution, men det bliver et smukt og hyggeligt hjem, som er præget af omsorg og indlevelse.

De børn, der kommer til at bo her er yderst sårbare. Her er børn, der begynder deres første måneder med at være på nedtrapning.

For ikke at overstimulere det meget følsomme barn er alle detaljer nøje gennemtænkt. Det er et roligt miljø med ensfarvede gardiner og der er til og med en dresscode for personalet, hvor alle har tøj på i afstemte farver.

Når det er sengetid, får barnet at vide, at den voksne, der lægger det i seng, også er der, når det vågner om morgenen.

Du tænker altid barnet sammen med sin familie – uanset om barnet til daglig bor sammen med dem eller ej. Du ved, at tilknytning og relationer er det, som er basis for at skabe en god udvikling hos det lille barn. Den tænkning kommer til udtryk i alt, hvad du gør.

Moren får for eksempel at vide, at hendes barn har brug for at genkende duften af hende. Hun skal derfor finde et eller andet, der dufter af hende, som barnet skal have med, så barnet bedre kan huske hende. Dette stykke tøj bliver vigtigt for barnet. Når barnet går i seng, har det noget genkendeligt med sig fra sin mor.

En regel er, at man altid skal sige sandheden, da alt usagt binder energi. Små børn er følelsesfulde og tænkende væsener og fantasien er ofte værre end virkeligheden. Du møder alle børn, forældre og samarbejdspartner med værdighed og respekt. Du kan kunsten at være fuldt til stede, så de, der er sammen med dig føler sig betydningsfulde.

Til Skodsborgmodellen hører, at I også altid er omsorgsfulde over for forældrene.  Om så forældrene er alkoholiker, stofmisbrugere eller har udsat barnet for vold, får de at vide, at det er dem, der har den største betydning for barnet og at de altid er velkomne.

Ingen børn bliver klippet eller får nyt tøj uden at forældrene bliver spurgt.

Det er dig Inger, der er primus motor bag denne model. Al personale har gået i mesterlære hos dig. De har set og hørt, hvordan du taler med moren - og ikke med stofmisbrugeren.

Du har er et unikt lyttegen, som viser, at du er ægte interesseret. Også spædbørn kan du tale med og de mange

eksempler i den nye bog, “Spædbarnsterapi”, bekræfter, at barnet allerede som spæd forstår, hvad man siger til det. Ved at sætte ord på traumet opstår muligheden for en helingsproces.

Du kan formidle de sværeste ting på en nænsom og let forståelig måde. Du er respektfuld over for barnets forældre ikke bare, når de er der – men også når de er gået.  Du ser forældrenes og familiens ressourcer uanset, hvor små de er.

Et eksempel på din evne til at forstå de udsatte forældre, så jeg i filmen “De voksne børn”. Her hører vi om en prostitueret mor, der låser sit barn på 3 år inde i et skab. I filmen siger du, at moren låser barnet inde i skabet for at beskytte barnet, så det ikke skal se, hvad der foregår og at hun derfor også er en omsorgsfuld mor. Dette er typisk dig. Du dømmer ikke - du forstår.

Da jeg var socialrådgiver i et team i en forvaltning, var vores holdning, at beskytte barnet over for en mor, der var en alvorlig misbruger. Sådan tænker du ikke. Du tager imod den vinde og skæve mor og gør alt du kan, for at hun skal føle sig velkommen.

Du er sensitiv. Hypersensitiv i ordets bedste forstand.

På de mest sårbare børn vender du tøjet på vrangen, så de ikke skal mærke syningerne. Hvis barnet ikke magter øjenkontakt sætter du dig bag ved barnet og taler med det.

For hvert barn skræddersys et individuelt behandlingsforløb.

Vi to har haft mange møder for at forberede denne dag.  Og hver gang har jeg fået bevis på, at for dig er teori og praksis et.

Sidste gang vi mødtes, fortalte du, at du lige havde haft en samtale med en voksen pige, som du var klar over var meget sensitiv.  Da pigen undgik øjenkontakt, tænkte du, at det måske var, fordi du havde en meget spraglet bluse på. Du spurgte pigen, om din bluse generede hende og da hun sagde ja, fortalte du hende, at du var oprigtig ked af, at du havde valgt en forkert bluse.

En anden lidt større pige, der cutter sig, spørger du, hvad det er der sker, når hun skær sig. Hun fortæller, at hun synes det er fascinerende med de mønstre blodet danner på armen. Du foreslår hende, at hun næste gang hun føler trang til at skære sig, maler med farver og vand på et stykke papir. Du sender hende nogle små billeder, som du selv en gang har lavet, hvor farverne flyder ud i hinanden. Du sygeliggør hende ikke. Du involverer dig, griber øjeblikket og er kreativ.

Gennem din viden, som du har formidlet i bøger, film og mange foredrag er du blevet internationalt anerkendt. 

Fonden er overbevist om, at det gamle Skodsborg Observations- og behandlingshjem og det nye Villa Skodsborg er de hjem, som har evner til at hjælpe de mest sårbare børn.

Det er derfor fondens ønske at politikerne vil arbejde for, at det bliver muligt for de hårdest ramte børn, at begynde deres liv med et specialiseret behandlingstilbud, så barnet kan blive parat til at trives i en plejefamilie.

Enhver cost-benefit analyse vil vise, at dette kan betale sig økonomisk og ikke mindst menneskeligt.

Du får i dag Årets pris, fordi du gør alt, der står i din magt, for at hele de brud og svigt som barnet har været udsat for og dermed giver du dem den bedst mulige start i livet. 

 

Sundhedsminister Nick Hækkerup's tale