Årets Pris 2012. Formand for bestyrelsen Cecilia Virgins tale.

 

Bestyrelsen for Fonden En god start i livet har i år ønsket, at Årets pris er medvirkende til at fremme amningen i Danmark. Det gør vi, fordi det i dagens Danmark med de mange ambulante fødsler kan være svært at få amningen til at fungere inden moderen udskrives.

Vi ved, at amning forebygger allergi, infektioner, mave-tarmsygdomme, en række kroniske lidelser og - ikke mindst - giver gode betingelser for barnets psykiske udvikling. Hos moderen forebygger amning brystkræft.
Fonden synes, at vi har fundet nogle eksemplariske modtagere, som begge gør et prisværdigt arbejde for at fremme amning.

Det er chefjordemoder Margit Iversen og ammespecialist Ingrid Nilsson. I ser graviditet, fødsel og barselsperioden - hvor amningen er en vigtig del -

som en sammenhængende proces.
I Kolding, hos dig Margit Iversen, har du og dine medarbejdere netop fokus på hele forløbet. I har et bredt tilbud med fødselsforberedelse for både små og store grupper, hvor alle gravide får tilbudt gratis fødselsforberedelse. Allerede her taler I med de vordende forældre om fordelene ved at amme og underviser dem i den nyeste viden. I støtter de gravide i at føde med hjælp af så naturlig smertelindring som muligt. Så godt som alle fødende vælger at slappe af i varmt vand i et fødekar. I prøver på at minimere indgreb under fødslen og har derfor færre kejsersnit på morens ønske og færre epiduralblokader end landsgennemsnittet. Jo færre indgreb jo nemmere er det for moderen at producere naturens oxytocin, som har stor betydning for amningen og nedløbsrefleksen. Oxytocin øger moderens evne til at vise omsorg for barnet og det er derfor, det også hedder omsorgs- eller kærlighedshormonet.
Sidste år blev Kolding fødested valgt som det bedste fødested i Danmark. Resultatet var på baggrund af kvalitet, patienttilfredshed og de professionelles vurdering.*
Hos jer er det - så vidt muligt - den samme jordemoder, som følger kvinden under hele fødslen. På jeres fødeafdeling er det en varm og venlig atmosfære, som du er med til at skabe. Du og dit personale skaber fred og ro for den fødende. Og selv om I har travlt på afdelingen, formår I alligevel at skabe ro.
I aftes var jeg på besøg i Zoologisk have og der blev jeg bekræftet i, hvor vigtigt det er med ro. Vores guide, der var biolog, fortalte at det er alt afgørende for dyrehunnen at føde og amme i fred og ro. Hun fortalte om isbjørnehunnen, som mærkelig nok føder meget små unger. De vejer kun 500 gram. For at det skulle gå godt, skulle isbjørnehunnen have fuldstændig fred under fødslen og to måneder efter fødslen....
I skaber også betingelser for den nybagte mor, som stimulerer hendes instinkter for at amme sit barn. Du fortalte mig om en praksis, som glædede mig utrolig meget. Direkte efter fødselen lægger I barnet op til sin mor, hud mod hud, hvor barnet ligger uforstyrret til det på eget initiativ har suttet på brystet. Barnet får på den måde mulighed for at være aktiv og selv finde brystet. Det er afgørende timer for både mor og barn og giver barnet en blid overgang til livet udenfor livmoderen. Barnet får varme af moren og bliver tryg ved at mærke morens kendte bevægelser og stemme. Barnets nærhed fremmer morens mælkeproduktion og mor og barn får tidligt mulighed for at knytte sig til hinanden. Med jeres bevidste holdning til at barn og mor selv finder rytmen, kommer amningen hos de fleste nærmest i stand af sig selv. Og nu nogle ord til dig, Ingrid Nilsson.

Du er simpelthen AMMESPECIALISTEN i Danmark. Dit udgangspunkt er, at en god graviditet, en god fødsel og en god amning hører sammen. Du er både en, der brænder og har en stoisk ro. I mange år har du gjort en kæmpeindsats for amningen i Danmark og du er en anerkendt og meget brugt underviser i sygeplejerske- sundhedsplejerske- og jordemoderkredse. Du omsætter vidensbaserede kvalitetskriterier til god klinisk praksis og fokuserer særlig på dem, der tidligere har haft vanskelige ammeforløb. Du sørger for at vejledningen er ensartet og samtidig individuelt tilpasset. Du er formand for Danske certificerede Ammekonsulenter og oprettede sidste år et Kompetencecenter for Amning. Med din hjælp er der nu på hvert fødested i Region Syddanmark, nøglepersoner, med særlige kompetencer indenfor amning, hvis ansvar det er at formidle ny viden til alle føde- og barselsafdelinger.

Et nyt arbejdsområde du har taget fat på, er de overvægtige gravide, som det trist nok, bliver flere og flere af. Det kom bag på mig, da jeg på en ammekonference fornylig fik at vide, at mellem 30 og 40% af de gravide i dag er overvægtige og at overvægten gør det mere vanskeligt at amme. Du respekterer og støtter kvindens beslutning vedrørende amning. Selv om du ved alt om, at morens mælk er den bedste næring for barnet og ammestunden en vigtig kilde til etablering af ro og forankring, har du forståelse for de nye tider, hvor nogle mødre synes det er nemmere at ty til flasken. Det tager længere tid at amme end at give flaske og travlhed sammen med den digitale kultur med mobiltelefoner, Iphones, Ipads og SMSer, konkurrerer om nærheden med barnet.

Taget i betragtning at disse kulturelle forhold spiller en stor rolle for amningen, er det imponerende - og også din fortjeneste - at 60% af danske kvinder ammer fuldt ud i 4 måneder. Fonden tror og håber på, at dette tal med jeres og andres indsats kommer til at blive endnu højere.
I to, Margit Iversen og Ingrid Nilsson, er begge med til at gøre ammestunden til en vigtig kilde til etablering af ro og tilknytning til moren, som små børn har brug for og som er med til at give dem En god start i livet.

 

Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krags tale

Tak for invitationen til at overrække årets pris. I år går prisen til to kvinder – Ingrid Nilsson og Margit Iversen – som igennem mange år har gjort en helt særlig indsats for at udbrede kendskabet til amning. Og til at udbrede kendskabet til amningens betydning for, at nyfødte får den bedst mulige start på livet.

Alle her i lokalet kender til de positive effekter, der er ved en lang ammeperiode. At modermælk indeholder værdifulde antistoffer, vitaminer og enzymer, som er tilpasset barnets behov. Den viden har vores to prismodtagere også arbejdet for at udbrede igennem mange år – både til det sundhedsfaglige personale og til mødrene på fødegangene.

Men det er desværre ikke alle nybagte mødre, der kender til de gevinster, der er ved at amme. Vi ser, at det ofte er ressourcesvage familier, unge mødre eller mødre med kort uddannelse, der mangler viden om, hvor meget og hvor længe moderen skal amme for at understøtte barnets udvikling bedst muligt. Der er med andre ord en social ulighed i amning - ligesom der er social ulighed i sundhed på mange andre områder

Jeg og regeringen har et klart mål: Vi skal bekæmpe den sociale ulighed i sundhed blandt danskerne. Vi skal sikre, alle børn kommer godt fra start, og at børn får de samme muligheder i livet. Hvad enten det er Laura fra Lemvig, Ahmet fra Albertslund eller Rebekka fra Rungsted. Og vi skal sikre, at det barn, hvis mor er rengøringsassistent eller kontanthjælpsmodtager, får lige så mange gode leveår som det barn, hvis mor er lærer eller jurist. Støtte til amning er ét element i den sammenhæng.

Hvis det nyfødte barn bliver ammet igennem en lang periode, får det de bedste forudsætninger for at leve et sundt liv. Så der er særdeles gode grunde til, at vi skal sætte pris på dem, som hver dag arbejder for at dokumentere effekterne af amning og for at støtte kvinder i at amme.

Vi er jo på et område, hvor jeg selv har ganske nylige erfaringer. Jeg blev mor for anden gang i januar. Da jeg kom tilbage til ministeriet fra barsel fik vi indrettet os, så jeg med min mands hjælp kunne fortsætte med at amme min lille søn i nogle måneder.

Prisen overrækkes altså her i dag af en ægte amme-entusiast, der levede op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at amme fuldt ud de første seks måneder!

Mens jeg ammede min søn, fulgte min mand med til nogle internationale møder, bl.a. i EU. Her fik vi meget forskellige reaktioner på vores prioritering af, at min mand var på barsel og fulgte med mig for, at jeg kunne amme vores barn. De fleste havde aldrig overvejet modellen, men de fleste var positive og mente; at det var noget særligt dansk eller skandinavisk - og sagde ”oh, it’s the Danish way”. Ja faktisk mente den polske sundhedsminister, at jeg skulle komme til Polen og være rollemodel i en kampagne rette mod polske nybagte mødre.

I international sammenhæng skiller Danmark sig også ud ved at være et af de lande i verden, hvor ammefrekvensen er højst. I Danmark ammer godt 60 procent af kvinderne fuldt ud, når barnet er fire måneder gammelt. Jeg er glad for, at en stor andel af de danske mødre vælger amningen til. Det siger noget om, at et flertal af de danske kvinder kender til fordelene ved at amme.

Jeg er helt overbevist om, at en af de vigtigste faktorer bag den danske amme-succes er engagerede jordmødre, sundhedsplejersker og sygeplejersker, der aktivt støtter op om amningen, og opmuntrer kvinderne til at fortsætte, og hjælper når det driller. Det er lidt, der skal til for at gøre en stor forskel for folkesundheden hos vores yngste medborgere: Det kan være støtte til at starte, spørgsmål om, hvordan det egentlig går med amningen – eller at få lidt ros med på vejen, hvis det er svært.

De rigtige spørgsmål, kvalificeret rådgivning og opmuntrende kommentarer kan hjælpe den lidt modløse førstegangsammer i gang eller forlænge den periode, hvor den enkelte kvinde ammer. På den måde får danske kvinder muligheden for – naturligt og gratis – at give deres børn en sund start på livet.

Det er netop dygtigt og engageret sundhedspersonale som jer prismodtagere, der møder kvinderne med stort engagement og den nyeste viden, som gør hele forskellen. Tak for jeres store indsats igennem mange år og et stort tillykke med årets pris. Ammespecialist Ingrid Nilsson og chefjordemoder Margit Iversen – skal vi ikke give dem en hånd!