Tale til Prismodtageren ved Cecilia Virgin

 

Vi i fonden “En god start i livet” synes, at det er et meget vigtigt skridt I i Børns Voksenvenner har taget, når I nu åbner op for et nyt område, som henvender sig til de aller mindste brugere. Nogle er endda så små, at de stadig ligger i mors mave.

At få en besøgsven til mor og barn er en græsrodsidé, idet det er de gravide kvinder selv, der har kontaktet Børns Voksenvenner og spurgt, om de ikke også kunne komme i betragtning.

Her skal besøgsveninden være voksenven for både moren og barnet. Noget som er værd at lægge  mærke til er, at en familieveninde blandt andet skal kvalificere sig ved at være over 50 år.  Så her er der bud efter kvinder i bedstemor-alderen..........

Det har vist sig, at mange kvinder melder sig, fordi de selv har følt sig alene, da de havde små børn.

En af de gode ting ved dette initiativ er, at glæden går begge veje. Ved at være tæt på et lille barn, og følge med i dets udvikling, oplever familieveninden den samme glæde og berigelse, som bedsteforældre gør.

Voksne med god tid er for mange børn en luksus, de ikke kender. Ensomhed truer også i børnehøjde, selv om mange børns liv på overfladen ser aktivt ud. I en meget stor undersøgelse, som Børnekommissionen foretog, blev børn spurgt, hvad de mest af alt ønskede sig. Deres svar var: “Tid sammen med voksne.”

Dette ønske opfylder I.

Jeg hørte om en lille dreng, der spurgte sin voksenven:”Hvad får du i timen, når du passer mig?” Hendes svar var:”Det får jeg ikke noget for. Men at være sammen med dig er guld værd.”

Det er ingen periode, hvor en kvinde er så sårbar, som når hun lige har født. Hvis hun så er enlig og heller ikke har familie er hun dobbelt sårbar. Fonden glæder sig derfor over, at Børns Voksenvenner her er tidligt på færde. Det er fondens håb, at jeres initiativ vil brede sig ud over hele Danmark.

Dronningen sagde i sin nytårstale:”Mod ensomhed hjælper kun menneskeligt nærvær”. Det er en udfordring, at være noget for andre. Hun sluttede med at sige:”Uden deres hjertelag blev livet fattigere for os alle”.

Det er dette hjertelag, dagens prismodtager - Tove Laursen - har.

Du arbejder for, at ældre kvinder kan få hjertekontakt med en  mor og et barn.

Du har evnen til at sætte dig ind i, hvad  andre mennesker har brug for og har stor respekt for menneskers forskellighed. Du har et enestående overblik og du er dybt engageret i dine medmennesker. I din bog “Socialt Miljøarbejde” taler du om det fler-dimensionelle perspektiv. I dit arbejde har du netop de mange dimensioner med. Det gør dig yderst velegnet til at matche besøgsvenner med mor og barn, sådan så begge parter føler, at de vælger og bliver valgt.

Du er et græsrodsmenneske, og med det mener jeg, at du og dine medarbejdere lytter til brugerne, og at det er deres behov, som er drivkraften i jeres arbejde.  I giver jer tid til at finde ud af, om den så kaldte kemi er i orden.

En af grundene til at kontakten holder er, at I er gode både til at give og til at modtage supervision.

Fonden ønsker med denne pris at synliggøre jeres arbejde.

Det er fondens håb, at denne pris vil hjælpe jer til at få en bred opbakning til dette projekt og give mange børn i Danmark en god start i livet.

 

 

Tale ved Socialminister Karen Jespersen

Kære Tove Laursen, kære alle i Børns Voksenvenner!

Først et stort til lykke – det er meget velfortjent, at Tove som leder af Børns Voksenvenner får denne pris fra fonden En god start i Livet.

Gennem alle mine år som socialminister har jeg fulgt og støttet Børns Voksenvenner. I er for mig et ualmindelig fint eksempel på det moderne, frivillige, sociale arbejde. I tager fat og gør en indsats på områder, hvor det offentlige ikke rækker. Alt det, der handler om fællesskab mellem mennesker, selvværd og et godt hverdagsliv.

Med Tove Laursen og alle børns voksenvenners indsats, er I med til at forebygge ensomhed og isolation blandt børn. Og med jeres projekt ”Familieveninde – besøgsven til mor og barn”, har I taget endnu en sårbar gruppe under jeres vinger – nemlig unge, ensomme mødre.

Mens jeg endnu var socialminister var jeg på besøg i Mødrehjælpen. Der fik jeg ved selvsyn oplevet, hvor  sårbare mange af  de unge mødre er. Det var åbenlyst for mig, hvor stort deres behov var for et voksent menneske at tale med, støtte sig til og få råd af.

Derfor kommer I fra Børns Voksenvenner med det rette initiativ på det rette sted. Ikke alene kan I få de unge mødre  til at blomstre, men I er samtidig med til at give deres børn en bedre start på livet end de måske ellers ville have fået.

Jeg glæder mig på dine vegne, Tove Laursen, over den hæder du får, og jeg glæder mig på vegne af alle de frivillige hænder i Børns Voksenvenner – men frem for alt glæder jeg mig på vegne af de unge mødre og deres børn, der i dag får en indirekte håndsrækning. Til lykke!