Tale af fondens forkvinde Cecilia Virgin.

 

Fonden vil gerne påskønne ammerådgivernes store og frivillige indsats. I får prisen, for at I med mod, lyst, energi og entusiasme videregiver den sidste nye viden om amning til alle dem, der konsulterer jer i jeres gratis telefonrådgivning.

Fonden håber med denne pris at bidrage til, at udbrede kendskabet ti det vigtige arbejde I udfører.

Fonden tror, at den bedste måde at hjælpe kvinder til at amme, er at støtte samarbejdet mellem Forældre og Fødsels ammerådgivere og de professionelle rådgivere i sundhedsvæsenet. Nedskæringer i sundhedsplejen og tvungne ambulante fødsler har gjort det vanskeligt for sundhedsarbejderne at opfylde de behov, som nybagte mødre har.

UNICEF og WHO har formuleret et program, som er udgangspunkt for ammevejledning på spædbarnsvenlige sygehuse. Formålet er at se amning som et naturligt forløb med mange forskelle og at give moderen mulighed for at opleve en tilfredstillende amning.

UNICEF og WHO anbefaler et praktisk samarbejde mellem personale på sygehus og Forældre og Fødsels ammerådgivere.

Fonden har tillid til, at en udvidelse af samarbejdet mellem sundhedspersonale og ammerådgivere kan bidrage til, at endnu flere børn får den bedst tænkelige start i livet.