Tale af forkvinde Cecilia Virgin

Danmark er et af de lande, der har flest fertilitetsbehandlinger per indbygger.

Mange kvinder tror, at de er mere frugtbare end de i virkeligheden er. De ved ikke, at de, når de er i 30-erne eller i begyndelsen af 40-erne, kan komme til at stå i en situation, hvor de ikke kan få det barn eller de børn de ønsker sig. 

Det er også for få, der ved, at jo ældre kvindens æg er, jo dårligere er kvaliteten og at risikoen for kromosomfejl hos barnet stiger med alderen. 

I 1965, som jo ikke er så længe siden, var gennemsnitsalderen for fødslen af det første barn22.7 år. I dag er den 29.1. Det er en markant stigning.Mange føder i dag deres første barn, når de er over 40. Set med naturens øjne, bør vi få børn langt tidligere. Biologisk set er vi programmeret til at få børn i 20erne.  

I år ønsker fonden at sætte fokus på timing af moderskabet. 

Det er derfor, det er jer to, læge Kathrine Birch Petersen og jordemoder Camilla Gry Temmesen, der får Årets Pris. I gør opmærksom på, at den stigende alder er den væsentligste årsag til barnløshedsproblemet.

I dag kommer 10 procent, af en børneårgang til verden ved hjælp af fertilitetsbehandling. Det er et højt tal og den udvikling ønsker I at vende. 

I oplyser om de omkostninger, der rammer de par, der kommer sent eller for sent i gang med at få børn. 

Når parret udskyder at stifte familie, bliver det alt for ofte kun til ét barn, et enebarn, i stedet for de to eller tre børn, som parret oprindelig ønskede sig.

Mange overvurderer chancen for at få børn ved hjælp af fertilitetsbehandling. De er ikke klar over, at foren tredjedel mislykkes behandlingen. Hormonbehandlingen og det skemalagte, strukturerede samliv fokuseret på befrugtning kan slide på parforholdet.Mange får humørsvingninger, som veksler mellem forventninger, hvor de tænker: "Denne gang er den der," og så skuffelsen over, at det alligevel ikke lykkedes. 

Forskning viser, at de 15%, som er ufrivilligt barnløse, har en lavere livskvalitet og en højere forekomst af angst og depression end andre. Det barn, derikkeer, kan i perioder fylde lige så meget, som det barn, der er der. Det kan være svært for andre at forstå, og derfor kan man være ensom i sin sorg, for hvordan kan man sørge over noget, der ikke er?

Hos de ufrivilligt barnløse ligger der ofte et dybt behov, hvor selve livets mening, synes at hænge sammen med deres egen reproduktion. I bedste fald kan parret efter mange år opleve, at der er andre måder, de kan være frugtbare på i verden.

Et team af fremsynede læger startede for otte år siden den første fertilitetsrådgivning i verden i København. Målsætningen er atværne om kvinders og mænds forplantningsevne. I rådgivningen oplyser I om de livsstilsfaktorer, som har betydning for frugtbarheden. I vejleder parret i, hvad de selv kan gøre for at få børn, hvor I oplyser at vægt, alkohol, rygning, kost og hormonforstyrrende stoffer spiller en rolle. 

Du Kathrine, er knyttet til fertilitetsrådgivningen. Her forsker du og har konsultationer som fertilitetsekspert

Du holder talrige foredrag i hele verden, hvor du deler din viden. 

Du er en engageret og inspirerende leder af Fertilitetsklinikken i Køge, og brænder for at udvikle nye idéer og realisere dem praksis. Til jul afslutter du endnu en uddannelse, hvor du bliver master i ledelse.

Og så lidt om dig Camilla. Lige så snart du var færdig som jordemoder, skrev du et par bøger, lavede et firma og fik et par børn. Du blev kandidat og nu er du i færd med at skrive en doktorafhandling, som handler om at få børn mens tid er.

Du er fyldt med utraditionelle idéer. For eksempel at man allerede i folkeskolens seksualundervisning skal fokusere på, hvornår det er bedst atfå børnog ikke kun på, hvordan man undgårat få dem.

En anden idé, du har er, at opfordre de unge til at få børn, mens de tager en uddannelse. 

Livsstils- og miljøfaktorer er grunden til at mænds sædkvalitet er halveret de sidste 40 år.

Fondens ønske med prisen til jer to er, at vi i Danmark gør, hvad vi kan for at sikre, at såvel faderens sæd som moderens æg har en god kvalitet, så der kan fødes flere børn og sunde børn. 

Med Årets pris ønsker fonden at anerkende jeres indsats for at værne om kvinders og mænds forplantningsevne.

 

På den måde bidrager I til at give barnet en god start i livet.

 

Tale af Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.


Søren Brostrøm holdt en meget vigtig og personlig tale, men desværre uden manuskript.

 

Det Søren Brostrøm bland andet kom ind på var 

  • at 10 procent, af en børneårgang i dag kommer til verden ved hjælp af fertilitetsbehandling 
  • at det derfor er godt at sætte fokus på timing af moderskabet
  • at den stigende alder, er den væsentligste årsag til barnløshedsproblemet 
  • at det er vigtigt at gøre opmærksom på at livsstils- og miljøfaktorer er grunden til at mænds sædkvalitet er halveret de sidste 40 år