Tale ved overrækkelse af Årets Pris 2005 den 4.11.05 af bestyrelsesformanden Cecilia Virgin

 

Hvis noget er uforudsigeligt så er det en fødsel.

Det er ikke nemt at være i stand til at få den vordende mor til at føle sig tryg, når hun ofte føler sig usikker og er  bange for, hvordan hun vil reagere. 

En fødsel er en unik og speciel situation, som er forbundet med smerter, angst og rådvildhed. Det skal derfor megen tryghed og tillid til, for at den fødende kvinde skal turde at give sig hen til alt det fremmede, der sker, inden hendes barn ser dagens lys.

Det tager tid at lære andre mennesker at kende og der skal tillid til at turde stole på, at et menneske, man ikke kender, sanser og ser de behov og ønsker man har.

Det er lykkedes dagens to prismodtagere, Anne Lundgaard og Ingelise Andersen, at give rum til forsøg med Kendt Jordemoder. I Kendt Jordemoderordning arbejder to jordemødre tæt sammen og den gravide har mulighed for at få et nært kendskab til begge to. Under hele graviditeten er det én af de to jordemødre, der står til rådighed døgnet rundt.

I har begge to gjort en enestående indsats for Kendt Jordemoder-ordningen. I er en stor støtte for de af jeres kolleger, som har mod, lyst og mulighed til at være med i de projekter, I har sat i gang.

Evalueringerne viser tydeligt, at det har været til stor glæde og gavn for den fødende kvinde, at være sikker på, at hun har en jordemoder, hun kender godt ved sin side såvel i graviditeten som under hele fødselsforløbet. En ekstra bonus har vist sig at være, at faderen kan være afslappet og mere nærværende, når han ved, at jordemoderen i forvejen kender familiens ønsker.

Hvis den gravide kvinde har spekulationer eller noget på hjerte ved hun, at hun når som helst kan ringe, SMSe eller maile til én af de to jordemødre hun kender og som kender henne. Angst og uro bliver mindre, når den gravide får luftet sine tanker, bekymringer og spørgsmål.

At føde med en kendt jordemoder er jo egentlig ikke en ny ordning - sådan var det i gamle dage. Det, der er nyt og vigtigt er, at man nu har mulighed for at tage hensyn til jordemoderens arbejdstider.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Det er ikke nemt, at indføre forandringer. Prismodtagerne i dag, får prisen, for at I giver mulighed for at de jordemødre, der gerne vil arbejde som kendte jordemødre, får mulighed for det, samtidig som I har forståelse for, at det for alle jordemødre ikke hænger sammen med privatlivet at være på vagt en uge i træk.

Mange undersøgelser har allerede vist, at tillid og ro under fødslen er med til at mindske indgreb. Jeg er sikker på - når ordningen nu udvides - at det vil resultere i færre kejsersnit, færre epiduralblokader og i det hele taget færre indgreb hos de kvinder, der føder med en jordemoder, de har et godt kendskab til.

Jeg tror også, at der vil være flere kvinder, der efter fødslen er mere tilfredse, fordi de i samarbejde med jordemoderen og faren har fået mulighed for at yde alt det de magter.

Kendt Jordemoderordning giver den fødende større tillid og mod til at klare den ufordring fødselen er og det giver også det nyfødte barn en god start i livet. 

 

Indenrigs- og sundhedsministeren Lars Løkke Rasmussens tale ved overrækkelsen af prisen på 50.000 kr. fra fonden ”En god start i livet”, fredag den 4. november 2005.

For nogle uger siden fulgte mange af os en særlig fødsel på tæt hold.  Vi kom også på fornavn med Birgitte, kronprinsesse Marys personlige jordemoder.

Birgitte er en af de mange jordemødre i Danmark, der hver dag giver nyfødte børn et klask i numsen. Prins eller ej.

Den personlige kontakt med jordemoderen er utrolig vigtig.

Vi, der har fået børn véd, hvor rart det er at have et kendt ansigt omkring sig, når man har mest brug for det. Også når man som mand står nervøst og tripper på sidelinjen.

Derfor er det min store fornøjelse at overrække årets pris fra fonden ”En god start i livet” til chefjordemoder Ingelise Andersen fra Amtssygehuset i Glostrup og centerleder Anne Lundgaard fra Aalborg Jordemodercenter.

I får prisen for Jeres enestående indsats for, at gravide kvinder nu får tilbudt at føde med en jordemoder, de kender. Det kræver ikke længere royale aner at få det privilegium.

Resultaterne taler for sig selv. De fødende kvinder er mere tilfredse, de har mindre behov for smertestillende under fødslen, og der er mindre behov for genoplivning af nyfødte.

Når den samme jordemoder følger den gravide gennem hele forløbet, kender hun den enkelte gravides ønsker, ressourcer og eventuelle risici.

Og det gør det selvfølgelig langt lettere at give den gravide en ydelse, der tager udgangspunkt i netop hendes behov.

Samtidig får de gravide får opbygget et tillids- og tryghedsforhold til jordemoderen, som er vigtigt i fødselssituationen.

Gennem ”Amagerprojektet” og projekt ”Moderne distriktsjordemoder” er I med til at udvikle og kvalitetssikre jordemoderydelserne på denne måde.

Og det er mit klare indtryk, at ordningerne begge steder er en succes.

De foreløbige resultater fra projektet i Nordjyllands Amt viser, at 96 % af de kvinder, der har deltaget er ”meget tilfredse” med at føde med kendt jordemoder. Og ligeså mange siger, at de har haft en ”meget god eller god fødselsoplevelse”.

På Amtssygehuset i Glostrup har man efter en prøveperiode på et halvt år udvidet ordningen fra 2 til 4 jordemødre.

Jeg har også hæftet mig ved, at det ikke bare er brugerne, der er glade for ordningen med ”kendt jordemoder”.

Jordemødrenes arbejdslyst og job-tilfredshed er tilsyneladende også øget.

Det bliver spændende at se om projekterne på langt sigt kan bidrage til at gøre arbejdspladsen mere attraktiv og ikke bare fastholde - men også tiltrække nye - jordemødre.

I 2003 undersøgte Sundhedsstyrelsen jordemoderydelserne på landets fødesteder. Styrelsen anbefalede bl.a., at man lokalt forbedrede arbejdstilrettelæggelsen og anvendte jordemoderressourcerne bedre.

Her har I været initiativrige og handlekraftige. I er gået foran og har vist, at det rent faktisk godt kan lade sig gøre at ændre arbejdsgangene til alles tilfredshed. 

Gennem etablering af ”kendt jordemoderordning” er I med til at bryde gamle vaner om arbejdstilrettelæggelse og ændre rutinerne og kulturerne i sundhedsvæsenet - til gavn for patienterne.

Det er meget bekræftende. Og jeg vil opfordre til, at I deler ud af jeres viden og erfaring til andre fødesteder, så flere kvinder får denne valgmulighed.

Jeres erfaringer er også relevante for den løbende diskussion af, om små fødesteder skal bevares, eller samles i større enheder.

De to projekter viser nemlig, at man ved at se på arbejdstilrettelæggelsen - og inddrage medarbejderne - faktisk kan opnå nogle af de fordele, der ofte fremhæves ved de små fødesteder.

Og hvis man skal dømme ud fra de positive tilbagemeldinger på ordningerne med ”kendt jordemoder” så opfylder de en række vigtige krav i forhold til fødselsbetjeningen:

Tryghed,

Høj kvalitet,

Patienttilfredshed og forventninger

Og ikke mindst muligheden for at vælge mellem forskellige ydelser

Ordningerne giver gode forudsætninger for at støtte den gravide under graviditeten og fødslen, så det bliver en positiv oplevelse for hele familien.

Det er et godt grundlag for ”en god start på livet”.

Det er mig derfor en stor glæde at kunne overrække chefjordemoder Ingelise Andersen og centerleder Anne Lundgaard den velfortjente pris på 50.000 kr. fra fonden ”En god start i livet”.

Hjerteligt tillykke med prisen.