Tale af forkvinden Cecilia Virgin

 

Det er en stor glæde for fonden “En god start i livet” at overrække Årets Julegave til Landsforeningen Adoption og Samfund. 

Der er mange gode grunde til at det i år er jer, der  får prisen.

Den vigtigste er, at et firkløver fra hovedbestyrelsen har skrevet en 150 sider lang bog: jeres oplæg til det reformforslag, der inden så længe skal behandles i adoptions-udvalget.

Det er et imponerende arbejde I har gjort på frivillig basis: I har blandt andet fundet ud af, at der er meget forskellige vilkår, når barnløse par ønsker at  adoptere et barn i Danmark.

I nogle amter er der op til 30% der får afslag, når de søger første gang - i andre amter er der kun et par %.

I er gået grundigt til værks, I har arbejdet for at få fakta på bordet,  I er kommet myter til livs og I slutter af med forslag til ændringer og nye målsætninger for international adoption. Og dette arbejde synes fonden i sig selv er prisværdigt.  

Foruden det arbejde I fire har gjort, er der også ydet en stor indsats af jer i hovedbestyrelsen og jer der er formænd for hvert sit amt i Danmark. 

I er meget engageret i jeres forening, og det er nok fordi  I som adoptivforældre ved, hvor vigtigt det er, at have nogen at snakke med om så afgørende en beslutning som adoption.

At adoptere betyder at tage et barn til sig som sit eget. Det har I gjort og glæden ved selv at få det barn I har ventet på, tror jeg er drivkraften bag jeres indsats for at give andre barnløse par de bedste muligheder for at adoptere.

Geografisk er der ikke længere så langt til Kina eller Colombia, som der har været, og i jeres forening gør I verden endnu mindre ved at øge forståelsen for andre kulturer.

I arbejder for at gøre adoption af forældreløse børn til noget naturligt og gøre betingelserne bedst mulige for både børnene og forældrene.

Fonden  mener, at jeres arbejde for adoption er et vigtigt alternativ til de omsiggribende teknologiske behandlingsformer. 

Der er ingen tvivl at I yder en god indsats, og at der er behov for jer.

I får flere og flere medlemmer. Der er nu  2.500 medlemsfamilier - og det er rekord.

I har et lødigt  og debatskabende medlemsblad og en stor kursus-virksomhed, som også er baseret på medlemmernes frivillige arbejds-indsats.

I støtter vordende adoptivforældre og forældre, der har adopteret, så de kan møde ligestillede og få erfaringer fra dem. Af gode grunde kan familie og venner ikke altid give den støtte adoptivforældre har brug for.

I har kurser for forældre der måske tænker på at få et adoptivbarn, I har kurser for dem der er blevet adoptanter og nu vil I også  lave kurser for forældre med adoptivbørn i teenage-alderen.

Fonden En god start i livet “støtter aktiviteter, som giver barnet det bedst mulige udgangspunkt”.  I 1994 fik 500 børn et nyt hjem i Danmark. Når adoptivbørn i dag lever et godt liv her i landet, er det i høj grad landsforeningen Adoption og Samfunds fortjeneste.

I arbejder for at flere børn kan få forældre og flere forældre kan få børn. Med jeres store indsats har I bevist, at kærlighed kan være tykkere end blod og at kærlighed til et forældreløst barn med et dårligt udgangspunkt kan blive et godt udgangspunkt for et prisværdigt frivilligt arbejde.

Så vil jeg bede Sandra, som er født i Colombia og datter af den nuværende landsformand Lars Ellegaaard, om at komme herop for at overrække

Årets Julegave til den tidligere landsformand Anders Christensen, der har været primus motor i arbejdet med reformforslaget.

Så til sidst vil vi bede forfatterne til bogen Adoption  i Danmark at komme herop. Det er Anders Christensen, Vibeke Povelsen og Lars Klüver.  Så er der en 4. , Jens Hörlyck, som desværre ikke kunne være med idag.

Og så vil vi også have 2 gange Lene, Lene Thiesen og  Lene Koch og Pia Brandnes herop,  som har hjulpet os med at prise Adoption og Samfund idag.

Vi vil nemlig gerne give jer nogle lotuslomster  Det er symbolik bag at I får netop en lotusblomst.

Lotusblomsten vokser under meget vanskelige forhold. Alligevel udvikler den sig til en meget smuk blomst og derfor synes vi, at den passer fint idag. 

Endelig vil vi gerne have det musikalske par herop, Ulla Ricklander og Frank Sylvan, som vi vil sige tak for de flotte musikalske islæt med nogle julestjerner. 

To stjerner  der får jule - stjerner.

 

Prisen blev overrakt af forskningslektor og medlem af Etisk råd Lene Koch.

Uddrag af tale.

 

Verden over findes der oceaner af børn, der savner et trygt og godt hjem at vokse op i. Ganske, ganske få af disse børn adopteres af forældre fra en anden del af verdenen.

I Danmark fik 500 børn i 1994 et nyt hjem og det er langt flere end tidligere.

Det skyldes bland andet en stor indsats fra foreningen “Adoption og Samfund”, der arbejder på at lette adoption i Danmark.

I arbejder for at flere børn kan få forældre og flere forældre kan få børn. 

Kunstig befrugtning fremmer forestillingen om, at kun det biologiske barn er ens rigtige barn. Personlig er jeg ked af systemets ensidige fiksering på kunstig/teknologisk befrugtning. Det er en problematisk udvikling, der er i gang.

Adoption er en livsbekræftende og menneskelig løsning og det er ubegribeligt at samfundet afsætter så store ressourcer til at støtte kunstig befrugtning. Adoption burde belønnes. 

At fremme tanken om adoption er en af de mest støtteværdige sager.